جایزه چراغ

چراغ ۹۷ با مشارکت همه ی علاقمندان برگزار می‌شود

  • نوشته شده در 27 سپتامبر 2019
  • توسط
  • در چراغ ۹۷

جایزه‌ی چراغ ۹۷ با یک تفاوت اساسی نسبت به دو سال پیش برگزار خواهد شد. در دوسال گذشته همه ی هزینه‌های این برنامه توسط دو سه اسپانسر و نیز بانیان جایزه تامین شده بود. فرایندی شناخته شده برای ما(بانیان چراغ) و نیز کارآمد و در دسترس. اعتبار و شناخت بانیان و روابطمان این فرآیند را بسیار ساده و قطعی و بدون دغدغه کرده بود. اما بر اساس نظر برخی دوستان(که از نخستین سال برگزاری هم بر آن تاکید داشتند) و نیز ارزشهای مدرنی که بر آن وارد بود، تصمیم گرفتیم امسال و در سومین گام ، تامین منابع مالی را به شکل جمع سپاری به انجام برسانیم. این روش فراتر از تامین هزینه‌ها ، کارکرد بسیار با ارزشتری را در دل خود دارد، اینکه باعث می‌شود جمع بیشتری از علاقمندان دنیای علم و ترویج علم را با خود همراه کند. جایزه‌ی چراغ  در دوسال گذشته ، مساله‌ای در درون جامعه ی مروجان علم محسوب میشد و همان افراد را درگیر خود میکرد. اما با این فرآیند تعداد بیشتری از افراد جامعه را متوجه خود و موضوع و محتوای خود، یعنی ترویج علم میکند. بنابراین بخشی از اهداف جایزه(معطوف کردن و حساس کردن جامعه به ترویج علم و علم) از طریق همین راهکار ساده و ارزشمند تامین میگردد. برای اینکه با این شیوه ی جمع سپاری همراه شوید کافی است تا با پیوستن به لینک صفحه ی کمپین جایزه‌ی چراغ که با حمایت «راتا» راه‌اندازی شده است ، ثبت نام ساده ای انجام دهید و حمایتتان را  به سرانجام برسانید:

لینک صفحه ی کمپین ما در راتا