جایزه چراغ

چراغ ۹۷ برگزیدگان خود را شناخت

  • نوشته شده در 27 سپتامبر 2019
  • توسط
  • در چراغ ۹۷

پس از بررسی های فراوان و کمک دیدبانان و داوران چراغ در سال ۱۳۹۷ در شب یلدای ۱۳۹۷ جایزه‌ی چراغ برگزیدگان خود را در سال ۱۳۹۷ شناخت و معرفی کرد.

جایزه چراغ ۱۳۹۷ برگزیدگان خود را معرفی کرد.
هیئت داوران این دوره متشکل از بانیان و برگزیدگان دورهای پیشین این جایزه با بررسی نامزدان معرفی شده به دبیرخانه این جایزه در سه بخش«یک عمر ترویج علم»، «دانشگر مروج علم»، «مروج علم سال» را به شرح زیر انتخاب و معرفی کرد. 
احمد دالکی پیشکسوت نجوم و آماتوری برگزیده «یک عمر ترویج علم»
دکتر آیرین شیوایی و دکتر آزاده کیوانی برای تولید محتوای تخصصی نجوم به زبان ساده (در پروژه اسطرلاب) برگزیده«دانشگر مروج‌ علم»
کاظم کوکرم ژورنالیست علم برگزیده«جایزه مروج علم سال»
جایزه چراغ با افتخار مانند دو سال گذشته در هفتمین روز زمستان جوایز برگزیدگان را در شب چراغ(میهمانی مروجان علم)به آنها تقدیم می کند.