جایزه چراغ

ژورنالیست‌ها، کاندیداهای موردنظرشان را به «چراغ۹۶»معرفی کردند.

  • نوشته شده در 27 سپتامبر 2019
  • توسط
  • در چراغ ۹۶

در نخستین روزهای پاییز ۱۳۹۶، کاندیداهای «جایزه چراغ» در سال ۱۳۹۶ به دبیرخانه جایزه اعلام شد. برای اینکه این کاندیداها شناسایی شده و فهرستشان در اختیار تیم انتخاب نهایی قرار بگیرد ، علاوه بر بررسی و پایش یک ساله‌ی بانیان چراغ، در ابتدای مهرماه و از طریق یک نامه ، از ۱۵ نفر از مروجان و ژورنالیست‌های علم کشور درخواست شد کاندیداهای مورد نظرشان را برای هر یک از گروه‌های سه‌گانه‌ی جایزه چراغ ۹۶ به دبیرخانه معرفی کنند. اکنون این افراد لطف کرده و با دقت افراد مورد نظرشان را برای دبیرخانه معرفی کرده‌اند . تا چندی دیگر و پس از مرتب کردن فهرست ، داوران که شامل باینان چراغ و برگزیدگان دوره‌ی نخست جایزه چراغ هستند ، وارد مشورت شده و برگزیدگان سال ۱۳۹۶ شناسایی میشوند تا بر عهد نگاشته شده در روز اول دیماه ۱۳۹۶ برگزیدگان به جامعه معرفی گردند.

ضمنا منتظر شنیدن و آگاه شدن از نام کاندیداهای جایزه‌ی چراغ نباشید. بر اساس همان عهد معهود، نام این افراد تا ابد محفوظ خواهد ماند و افشا نخواهد شد.