جایزه چراغ

کاندیداهای چراغ 98 معرفی شدند

فهرستی بلند بالا از کاندیداهای مورد نظر برای جایزه ی چراغ 98 مهیا شده است. این فهرست حاصل اطلاعاتی است که “دیدبانان” ترویج علم ایران برایمان ارسال کردند. دیدبانانی که در این امر بسیار مهم به ما کمک کردند شامل تعداد زیادی از مروجان علم فعال در تهران و شهرهای دیگر و روزنامه نگاران علم بودند . حالا این فهرست بلند بالا مهیا شده و به زودی در اختیار داوران جایزه ی چراغ 98(برگزیدگان چراغ در سه دوره ی گذشته) قرار میگیرد تا فرآیند داوری را انجام دهند….منتظر خبرهای بعدی جایزه چراغ باشید.