جایزه چراغ

پژمان نوروزی

کاندیداهای چراغ 98 معرفی شدند

فهرستی بلند بالا از کاندیداهای مورد نظر برای جایزه ی چراغ 98 مهیا شده است. این فهرست حاصل اطلاعاتی است که "دیدبانان" ترویج علم ایران برایمان ارسال کردند. دیدبانانی که…

بیشتر بخوانید