جایزه چراغ

کاندیدا

ژورنالیست‌ها، کاندیداهای موردنظرشان را به «چراغ۹۶»معرفی کردند.

در نخستین روزهای پاییز ۱۳۹۶، کاندیداهای «جایزه چراغ» در سال ۱۳۹۶ به دبیرخانه جایزه اعلام شد. برای اینکه این کاندیداها شناسایی شده و فهرستشان در اختیار تیم انتخاب نهایی قرار…

بیشتر بخوانید