فصل چراغ

در هر فصل یک بار ما، فعالان و علاقمندان حوزه ی ترویج علم دور هم جمع میشویم تا در یک معاشرت حرفه ای از همدیگر یادبگیریم و تجاربمان را با هم به اشتراک بگذاریم. فصل چراغ یک دورهمی آموزشی محسوب میشود که هر بار با میزبانی یکی از مراکز ترویج علمی برگزار میشود. هر فصل چراغ سه بخش اصلی دارد: در بخش نخست ،نماینده میزبان درباره ی فعالیتهای ترویج علمی اش توضیح میدهد و دغدغه ها و  سختی ها و لذتهایش را بیان میکند. سپس همه با هم پای صحبتهای  تئوریک دانشگری می نشینیم که از تئوریهای رایج درباره ترویج علم ،چیستی ها و چگونگی هایش  برایمان میگوید و در نهایت در یک پنل سه نفره با حضور فعالات ترویج علم ،پیرامون یک موضوع واحد نظرات مختلف را میشنویم و همه در بحثها شریک میشویم و می آموزیم. فصل چراغ یک معاشرت اجتماعی کارآمد برای دیدن و شنیدن و یاد گرفتن از همدیگر است.

راز چراغ

در هر فصل یک بار ما، فعالان و علاقمندان حوزه ی ترویج علم دور هم جمع میشویم تا در یک معاشرت حرفه ای از همدیگر یادبگیریم و تجاربمان را با هم به اشتراک بگذاریم. فصل چراغ یک دورهمی آموزشی محسوب میشود که هر بار با میزبانی یکی از مراکز ترویج علمی برگزار میشود. هر فصل چراغ سه بخش اصلی دارد: در بخش نخست ،نماینده میزبان درباره ی فعالیتهای ترویج علمی اش توضیح میدهد و دغدغه ها و  سختی ها و لذتهایش را بیان میکند. سپس همه با هم پای صحبتهای  تئوریک دانشگری می نشینیم که از تئوریهای رایج درباره ترویج علم ،چیستی ها و چگونگی هایش  برایمان میگوید و در نهایت در یک پنل سه نفره با حضور فعالات ترویج علم ،پیرامون یک موضوع واحد نظرات مختلف را میشنویم و همه در بحثها شریک میشویم و می آموزیم. فصل چراغ یک معاشرت اجتماعی کارآمد برای دیدن و شنیدن و یاد گرفتن از همدیگر است.

چراغ اسمان 1399

در سال 1399 به دلیل شیوع بیماری کرونا نشد که برنامه های روز نجوم متمرکز و همچون سالهای پیش برگزار شود. از سوی دیگر جدا شدن بخش بزرگی از دوستان و همراهان نجومی از رصدخانه آموزشی زعفرانیه هم مزید بر علت شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با همکاری دانش آموختگان رصدخانه زعفرانیه روز نجوم این سال را هرچند محدود در وبسایت جایزه چراغ و اینستاگرام اعضای رصدخانه برگزار کنیم.