این‌جا چراغی روشن است.

«جایزه مروج علم سال»

شهرزاد میرسلطانی

«جایزه دانشگر مروج علم»

حامد وحدتی‌نسب

«جایزه یک عمر ترویج علم»

محمد کرام‌الدینی

درباره چراغ

مروجان علم همچون سلحشوران تنهایی هستند که در دل تاریکی برای مبارزه با جهل و خرافه، از زندگی و نام و اعتبار خود می گذرند تا چراغی را در دل شب روشن کنند و امیدوارند که این چراغ ها تا بر آمدن خورشید توسعه علمی راه را از بیر اهه برای مردم مشخص کند.

جایزه چراغ” تشکری است کوچک از مروجان علم و راهنمایی است برای آنان که در ابتدای راه بلند و پر پیچ‌وخم ترویج علم.

بنیان‌گذاران پادکست فلسفه علم

کاری از بنیاد جایزه چراغ

علم چیست؟ پاسخ این سوال به ظاهر ساده، تعیین کننده‌ی چیزهای سرنوشت‌سازی در دنیای ماست؛ از اینکه چرا باید واکسن بزنیم یا نزنیم یا چرا باید به علم اعتماد کنیم یا نکنیم تا اینکه چرا طالع‌بینی شبه‌علم است و شیادی. پاسخ به این سوال، نسبت ما را با عقلانیت، متافیزیک، تکامل، مه‌بانگ، پزشکی، علوم انسانی، تکنولوژی و حتی توسعه و پیشرفت و مدرنیته هم مشخص می‌کند. از این‌رو «فلسفه‌ی علم» شاید تنها یک شاخه تخصصی برای دانشگاهیان نباشد، بلکه دانشی است که سطوحی از آن برای هر انسانی ضروری است.
امیرحسن موسوی، پژمان نوروزی و سیاوش صفاریان‌پور بنیان‌گذاران و راویان پادکست فلسفه علم هستند.

از طریق پلتفرم‌های زیر فلسفه علم را دنبال کنید:

بانیان جایزه چراغ

پژمان نوروزی

ژورنالیست علم و طراح موزه

سیاوش صفاریان‌پور

ژورنالیست و مروج علم

مسیر جایزه چراغ...

چراغ قصدش این نیست که جرقه ای موقت باشد. ما می خواهیم از روشنایی آن پاسداری کنیم. چراغ در ادامه مسیر خود به سوی نهادی ساختار مند پیش می رود.

برندگان هر دوره از جایزه چراغ اعضای هیات مشورتی بنیاد چراغ را تشکیل خواهند داد که هر سال درباره برندگان دور بعد به ارایه مشورت می پردازند. هیاتی که سال به سال بزرگ تر و پرتجربه تر می شود و در ادامه مسیر این بنیاد را در پیش برد نقش موثر در ترویج علم راهنمایی می کند.

علاوه بر این، چراغ در هر فصل با حضور مروجان علم ،برندگان سال و بانیان و دانشگران علاقمند به ترویج علم، کارگاهها و رویدادهای علمی -ترویجی و یا کارگاه های آموزشی حرفه ای برای مروجان علم برگزار خواهد کرد تا در مسیر تکامل ترویج علم گام بردارد.