برگزیدگان جایزه چراغ چطور انتخاب می‌شوند؟

در نخستین دوره بانیان این جایزه با مشورت با گروهی از علاقه مندان علم و ترویج علم ایران نامزدهای خود را انتخاب کرده اند. طبیعی است که در کنار معیارهایی که برای هر یک از این رشته ها طراحی شده است سلیقه شخصی نیز ممکن است گاهی در انتخاب ما نقش بازی کرده باشد. اما این گام اول است.

برای تعیین کاندیداها ، فعالیت یکساله ی منتهی به اهدای جایزه (شب یلدا) را با دقت بررسی میکنیم، گزارشهای متنوعی از فعالیت ایشان تهیه میکنیم ، از مخاطبان اصلی کاندیداها بازخورد میگیریم و درنهایت معیارهای جایزه را تعیین میکنیم . تمرکز اصلی مان بر حوزه ی ترویج علوم پایه و علوم پایه ای که توصیفگر فنآوریهای مدرن باشد قرار گرفته است. در گام نخست ، صحت علمیِ فعالیت های انجام شده مورد بررسی قرار میگیرد و پس از تایید صحت علمی، به سراغ گستردگی مخاطبان میرویم، منظورمان از گستردگی ، تنوع جنسیتی ، سنی و تعداد مخاطبان است. اینها از فاکتورهای مهم انتخاب کاندیداهای برتر ماست. تنوع و نوآری در شیوه های ارائه ی محتوا (ترکیبی از رویدادها ، برنامه ها ، استفاده از رسانه ها و …)هم از ملاکهای مورد نظر ماست.

بی شک استمرار و تکرار و پایداری فعالیتها هم برای فعالیتهای ترویج علمی ارزش آفرین است. بر اساس این فاکتورها و نمادها و نشانها و رتبه دار کردن آنهاست که چراغ برندگان نهایی خود را میشناسد. نام کاندیداهای سالانه تا ابد محفوظ باقی میماند.

«جایزه مروج علم سال»

شهرزاد میرسلطانی

«جایزه دانشگر مروج علم»

حامد وحدتی‌نسب

«جایزه یک عمر ترویج علم»

محمد کرام‌الدینی

«برگزیدگان سال 1401»

بیانیه هیئت داوران جایزه چراغ 1401

«جایزه مروج علم سال»

مریم فقیهی

«جایزه دانشگر مروج علم»

آذرخش مکری

«جایزه یک عمر ترویج علم»

بابک تفرشی

«برگزیدگان سال 1400»

«مروج علم سال»

پوریا ناظمی

«دانشگر مروج علم»

محسن شادمهری

«یک عمر ترویج علم»

حازم فری‌پور

«چراغ سلامت»

حسام‌الدین خضری

«برگزیدگان سال 1399»

«مروج علم سال»

علی بندری

«دانشگر مروج علم»

مهدی زارع

«یک عمر ترویج علم»

اسماعیل میرفخرایی

«چراغ سلامت»

کیوان میرهادی

«برگزیدگان سال 1398»

«جایزه مروج علم سال»

عبدالرحمن نجل رحیم

«جایزه دانشگر مروج علم»

علی علیزاده

«جایزه یک عمر ترویج علم»

اسماعیل کهرم

«برگزیدگان سال 1397»

«جایزه مروج علم سال»

کاظم کوکرم

«جایزه دانشگر مروج علم»

آزاده کیوانی و آیرین شیوایی

«جایزه یک عمر ترویج علم»

احمد دالکی

«برگزیدگان سال 1396»

«جایزه مروج علم سال»

نفیسه نعیمی‌پور

«جایزه دانشگر مروج علم»

بهرام مبشر

«جایزه یک عمر ترویج علم»

محمدرضا صیاد

«برگزیدگان سال 1395»

«جایزه مروج علم سال»

گروه ساروس

«جایزه دانشگر مروج علم»

مجید میرزاوزیری

«جایزه یک عمر ترویج علم»

محمد باقری