پادکست فلسفه علم

فلسفه علم

کاری از بنیاد جایزه چراغ

علم چیست؟ پاسخ این سوال به ظاهر ساده، تعیین کننده‌ی چیزهای سرنوشت‌سازی در دنیای ماست؛ از اینکه چرا باید واکسن بزنیم یا نزنیم یا چرا باید به علم اعتماد کنیم یا نکنیم تا اینکه چرا طالع‌بینی شبه‌علم است و شیادی. پاسخ به این سوال، نسبت ما را با عقلانیت، متافیزیک، تکامل، مه‌بانگ، پزشکی، علوم انسانی، تکنولوژی و حتی توسعه و پیشرفت و مدرنیته هم مشخص می‌کند. از این‌رو «فلسفه‌ی علم» شاید تنها یک شاخه تخصصی برای دانشگاهیان نباشد، بلکه دانشی است که سطوحی از آن برای هر انسانی ضروری است.

از طریق پلتفرم‌های زیر فلسفه علم را دنبال کنید:

سیاوش صفاریان‌پور

«ژورنالیست علم»

امیرحسن موسوی

«دانشجو دکتری فلسفه علم»

پژمان نوروزی

«ژورنالیست علم»

آخرین اپیزود؛

به جدیدترین اپیزود فلسفه علم گوش کنید: