جایزه چراغ

جشن چراغ

شبِ چراغِ نخست با سپاس از برگزیدگانِ چراغ ۹۵ برگزار شد.

نخستین مراسم شبِ چراغ ، با تقدیر از برگزیدگان چراغ۹۵ در شبی بارانی درست ۷ روز پس از یلدا با حضور جمعی از مروجان علم و دست اندرکاران ترویج علم…

بیشتر بخوانید