جایزه چراغ

حمایت

چراغ ۹۷ با مشارکت همه ی علاقمندان برگزار می‌شود

جایزه‌ی چراغ ۹۷ با یک تفاوت اساسی نسبت به دو سال پیش برگزار خواهد شد. در دوسال گذشته همه ی هزینه‌های این برنامه توسط دو سه اسپانسر و نیز بانیان…

بیشتر بخوانید